مقالات نجات من2019-07-13T12:58:13+04:30

مقالات نجات من

مقاله 02

مقالات نام مقاله درزندگی بشر به جهت حمل ونقل از ابزارهایی استفاده می شده و می شود. ازدیرباز انسان برای به منظور رسیدن اهداف حمل ونقل از حیوانات باربر استفاده میکرده وحتی مسافرتهای طولانی مدت به ناچار از این نوع ابزار بهره میبرده است . در راستای پیشرفت بشر پای وسایل حمل چرخدار بدون موتور وکم کم وسایل موتوری و امروزه از اتومبیلهای مدرن و تا حدودی هوشمند بهره وری میکند . با رشد جمعیت و رشد شهرنشینی و توسعه چشم گیر شهرها تمایل افراد به داشتن وسیله نقلیه شخصی به جهت پیشگیری اتلاف وقت ارزشمند شهروندان ، کاهش دادن هزینه های اجتماعی و فردی که درگذشت مدت کوتاه شلوغی و ازدحام و تراکم ترافیک درسطح شهرها اهداف اولیه شهروندان بالعکس باعث اتلاف وقت ، افزایش هزینه های اجتماعی و فردی بوقوع پیوستن تصادفات . افزایش آلودگی صوتی وآلودگی هوا و تاثیر منفی محیطی [...]

By |جولای 13th, 2019|Categories: دسته‌بندی نشده|0 Comments

مقاله 01

مقالات نام مقاله درزندگی بشر به جهت حمل ونقل از ابزارهایی استفاده می شده و می شود. ازدیرباز انسان برای به منظور رسیدن اهداف حمل ونقل از حیوانات باربر استفاده میکرده وحتی مسافرتهای طولانی مدت به ناچار از این نوع ابزار بهره میبرده است . در راستای پیشرفت بشر پای وسایل حمل چرخدار بدون موتور وکم کم وسایل موتوری و امروزه از اتومبیلهای مدرن و تا حدودی هوشمند بهره وری میکند . با رشد جمعیت و رشد شهرنشینی و توسعه چشم گیر شهرها تمایل افراد به داشتن وسیله نقلیه شخصی به جهت پیشگیری اتلاف وقت ارزشمند شهروندان ، کاهش دادن هزینه های اجتماعی و فردی که درگذشت مدت کوتاه شلوغی و ازدحام و تراکم ترافیک درسطح شهرها اهداف اولیه شهروندان بالعکس باعث اتلاف وقت ، افزایش هزینه های اجتماعی و فردی بوقوع پیوستن تصادفات . افزایش آلودگی صوتی وآلودگی هوا و تاثیر منفی محیطی [...]

By |جولای 13th, 2019|Categories: دسته‌بندی نشده|0 Comments

مقاله

مقالات نام مقاله درزندگی بشر به جهت حمل ونقل از ابزارهایی استفاده می شده و می شود. ازدیرباز انسان برای به منظور رسیدن اهداف حمل ونقل از حیوانات باربر استفاده میکرده وحتی مسافرتهای طولانی مدت به ناچار از این نوع ابزار بهره میبرده است . در راستای پیشرفت بشر پای وسایل حمل چرخدار بدون موتور وکم کم وسایل موتوری و امروزه از اتومبیلهای مدرن و تا حدودی هوشمند بهره وری میکند . با رشد جمعیت و رشد شهرنشینی و توسعه چشم گیر شهرها تمایل افراد به داشتن وسیله نقلیه شخصی به جهت پیشگیری اتلاف وقت ارزشمند شهروندان ، کاهش دادن هزینه های اجتماعی و فردی که درگذشت مدت کوتاه شلوغی و ازدحام و تراکم ترافیک درسطح شهرها اهداف اولیه شهروندان بالعکس باعث اتلاف وقت ، افزایش هزینه های اجتماعی و فردی بوقوع پیوستن تصادفات . افزایش آلودگی صوتی وآلودگی هوا و تاثیر منفی محیطی [...]

By |ژوئن 18th, 2019|Categories: دسته‌بندی نشده|0 Comments
Go to Top