درباره نجات من

نجات من پس از 20 سال تحقیق مداوم درون و برون جغرافیایی، در سال 1398 به مدیریت جناب آقای محمدرضا میرزا عبداللهی با هدف افزایش سطح آگاهی افراد جامعه در راستای چگونگی راندن صحیح تاسیس گردیده است.

نجات من در زمینه آموزش بصورت حضوری و فضای مجازی پیرامون ریشه کن کردن تصادفات در کشور فعالیت می نماید.

ماموریت نجات من

براساس آماری که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده است ، شمار قربانیان تصادفات جاده ای افزایش یافته و روزبه روز درحال افزایش چشم گیر است . در کشورهای فقیر جهان آمار قربانیان حوادث ترافیک جاده ای سه برابرکشورهای ثروتمند است. بر اساس آمار بهداشت جهانی پیرامون تصادفات رانندگی سالانه یک میلیون وسیصد وپنجاه هزار نفر در حوادث رانندگی جان می بازندو درحال حاضر قربانیان اصلی را کودکان و جوانان تشکیل داده اند.

سازمان بهداشت جهانی به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان به اقدامات ایمنی در رانندگی کم بها داده می شود معترض می باشد.

آمارتصادفات در ایران

به گفته کارشناسان و دست اندرکاران امور رانندگی در کشورافزایش رو به رشد تصادفات رانندگی نگران کننده است . بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی ، بیشترین تلفات مربوط به مسیرهای برون شهری است.

چشم انداز نجات من

با عنایت به اینکه معضل تخلفات و جرائم در رانندگی وتصادفات ناهنجار، چشمگیر و بسیار نگران کننده شده است از این رو مهمترین راه حل این معضل بزرگ آموزش جامع و گسترده می باشد. دربین نابسامانی ها و غیر استاندارد بودن راهها و بکار گرفتن خودروهای بی کیفیت داخلی و برخی خارجی. انسان در به وقوع پیوستن تصادفات نقش اصلی را ایفا میکند. از این رو مهمترین راه حل وفصل این معضل بزرگ که بدفعات رهبر عزیزو گرامی ابراز نگرانی کردند و امر بوجود آوردن راه حلی را صادر فرمودند.ایجاد و ارائه آموزشی استاندارد ونوین در همه زوایای راندن صحیح میباشد. گروه آموزشی نجات من برای اولین مرتبه در کشور پا به عرصه وجود گذاشته و آموزش جامع. وگسترده خود  را که برگرفته از دودهه تحقیقات برون ودرون جغرافیایی میباشد را بصورت جمعی و کلان به پیشگاه مردم شریف وعزیز ایران تقدیم میدارد.  فضای پهناور مجازی بهترین پل ارتباطی میباشد که این قابلیت رو به ما داده تا با استفاده از مدرنترین دست آوردهای ابزاری به این معضل و نگرانیها پایان بخشد. از این رو استراتژی کارشناسی شده نجات من به موارد ذیل بعنوان افق های حاصله نگاه ویژه ای دارد.

1. تقدیم اپ آموزشی نجات من که قابلیتهای آموزشی گسترده واستاندارد را دارا میباشد
2. فرهنگ سازی ریشه دار درراستای احترام به قوانین آئین نامه ای
3. ادامه مسیر تحقیقی در کسب علوم چگونگی راندن صحیح همگام با پیشرفت تکنولژی
4. ایجاد مراکز آموزش رانندگی عملی در کشور مبتنی بر علوم بروز و استاندارد نجات من بصورت واحد
5. ایجاد فضای آموزشی استاندارد در وزارت آموزش و پرورش به جهت زیر ساختهای علوم چگونگی راندن صحیح برای دانش آموزان ودانشجویان عزیز
6. آموزش سریع وحضوری در ناوگانهای مسافرتی وباربری زمینی و رانندگان دولتی. بجهت امنیت شغلی آنان
7. داشتن ایرانی بدور از تصادفات وتخلفات در جرائم رانندگی وبا احتزاز درآوردن پرچم مقدس ایران در قله های مرتبط درجهان

( به امید آینده ای بهتر )