چالش رانندگان

برای اجرای یک رانندگی ایده آل و قانونمند در طول سفر قبل از حرکت به چه نکاتی توجه می کنید؟